Bewonerscommissie

 

UITNODIGING JAARVERGADERING 2013 

Huurdersbelangen Kennemer Wonen, Alkmaar en Heiloo 

www.hb-kennemerwonen.nl

 

UITNODIGING

Wij nodigen u uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING op woensdag

13 november 2013 om 20.00 uur in De Alkmaarse Poort, Omval 72 in Alkmaar.

 

AGENDA 

1.                  Opening door de voorzitter

2.                  Ingekomen stukken en mededelingen

3.                  Verslag van de vergadering van 17 november 2011

4.                  Activiteiten van het afgelopen jaar

5.                  Pauze

6.                  Onderhoudsplanning 2013

7.                  Rondvraag

8.                  Sluiting

 

 TOT ZIENS OP 13 NOVEMBER 

 

Graag hadden wij u persoonlijk een uitnodiging gestuurd maar wij krijgen vanwege de wet op de privacy geen naw gegevens van de huurders. 

 

 

Het verslag van 17 november 2011 en de onderhoudsplaning is tijdens de vergadering aanwezig. Indien gewenst sturen wij het u toe. Hiervoor kunt u ons mailen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

.

 

 

 




OPROEP


Wij zijn een actieve huurdersorganisatie en behartigen de belangen van een groot deel van de huurders van de woningstichting Kennemer Wonen.  

Zoals bij veel organisaties die zich inzetten voor de samenleving, is ook ons bestuur helaas onderbezet. Wij zijn op zoek naar huurders die zich willen inzetten voor huurders in Heiloo. 

Woont u in Heiloo en bent u huurder van woningstichting Kennemer Wonen en lijkt het u wel wat om ons bestuur te komen versterken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op dan zullen wij u informeren over wat een bestuursfunctie bij ons inhoudt.  

U kunt ons mailen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GRAAG TOT ZIENS!

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden van de diverse bewonerscommissies, 

Zoals u ziet hebben wij een website laten maken.Wij zullen op deze website informatie publiceren die betrekking heeft op huren, wonen en woonomgeving. 

Ook hebben wij de bewonerscommissies met adresgegevens in Heiloo hierin opgenomen. 

Besturen van bewonerscommissies  die hierop prijs stellen, geven wij de gelegenheid om hun nieuws op uw pagina van de website, te publiceren. 

Als deze besturen van deze gelegenheid gebruik willen maken kunnen ze ons dat berichten. Dit kan door ons te mailen naar, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Daarnaast kunnen wij schriftelijk worden benaderd op ons adres te vinden op de bladzijde "bestuur". 

Wij behouden ons het recht voor om de aangeboden berichten bestemd voor de website, al dan niet te plaatsen. Wij beoordelen of de berichtgeving geschikt is voor de website.  

Wij vragen de betreffende besturen vriendelijk om, als de vermelde gegevens op uw pagina van de website niet juist zijn, dit aan ons kenbaar te maken. Wij zullen de gegevens dan wijzigen. 

 

Wij hopen dat de diverse besturen van de bewonerscommissies gebruik zullen maken van de door ons gegeven mogelijkheid om informatie te verstrekken aan medebewoners van de complexen.  

 

Wij wachten uw berichten met belangstelling af.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van huurdersbelangen Kennemerwonen, Alkmaar en Heiloo